Home / Ethiek

Engagement ethisch verantwoord sporten

Pagina delen

Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners Roeselare engageert zich om de positieve waarden in de jeugdsport te promoten met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Naast onze ondertekening van de panathlonverklaring zijn dit onze engagementen:

  • We stimuleren een faire en gezonde sportbeoefening.
  • We stimuleren in de eerste plaats het beleven van plezier in de sport.
  • We waken over de integriteit in de sport op elk niveau.
  • We bestrijden elke vorm van seksueel misbruik en geweld en maken dit thema ook bespreekbaar binnen de club.
  • Situaties van grensoverschrijdend gedrag pakken we doeltreffend aan.
  • We willen een klimaat creëren waarin jongeren zich kunnen ontplooien, ongeacht hun geslacht, godsdienst, kleur, seksuele oriëntatie en mentale en fysieke capaciteiten.